Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Alüminyum ekstrüzyon profil üretimi, eloksal ve boya yüzey işlemleri, ahşap kaplama, ısı yalıtım, mekanik işlem, ambalaj ve sevkiyat süreçlerindeki faaliyetlerini gerçekleştirirken;

 • Çevre, İş Sağlığı Güvenliği, Enerji ve Ürün Kalitesi ile ilgili mevzuatlara uymayı,
 • Tesisimizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,
 • Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesi için danışma ve katılımını sağlayacak faaliyetleri yerine getirmeyi,
 • Müşterilerimizin var olma sebebimiz olduğu bilincini kuruluşumuzda yerleştirmeyi ve bu doğrultuda tüm yasal, müşteri gereksinimleri ve diğer gerekliliklere uyumu açıkça belirleyerek yerine getirmeyi,
 • Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan hatalarımızı ve sonucundaki etkilerini azaltmak için, risk odaklı yaklaşım ile gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
 • Çevre kirliliğini önlemek ve enerji tüketimini azaltmak için; faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirerek kısıtlı doğal kaynaklarımızı ve enerjiyi etkin bir şekilde verimli kullanmayı ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,
 • Entegre yönetim sistemi performansının artırılmasına yönelik sürekli iyileştirmeler yapılacağını,
 • Ürün ve ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafıda kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için sistem kurulacağını,
 • Mümkün olan her alanda sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlanacağını,
 • Enerji bakımından verimli ürün ve hizmetleri tedarikçilerimizden sağlamayı,
 • Tecrübesini ve kalitesini teknoloji ile birleştirerek sektöründe öncü olmak,

 

Esas olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenecektir.