İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

ASTAŞ ALÜMİNYUM; rekabet üstünlüğün, insan kaynağının gücü ve farkı ile elde edildiğini bilen bir yaklaşıma sahiptir. Bu nedenle sahip olduğu ve olacağı insan kaynağının performansını artırmayı ve geliştirmeyi, değer yaratan bir unsur olarak görür ve ana ilkelerinden biri olarak benimser.

İnsan Kaynakları Politikasının amacı, şirketin her seviyesindeki kadrolarına, yetkin çalışan temin etmek, sürekli geliştirme standardını sağlamak ve yeteneklerini şirketin vizyonuna yöneltmektir.

ASTAŞ ALÜMİNYUM; tüm çalışanlarının sürekli öğrenmeye ve gelişime açık olmalarını, değişimi özümsemelerini, vizyonumuza paralel olarak, gelişime-değişime liderlik etmelerini, fark yaratan özelliği olarak görmektedir.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları Politikamız;

  • Şirketimizi stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda geleceğe taşıyacak, Astaş Alüminyum kurumsal değerlerine sahip çalışan profiline sahip olmak,
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişim ve potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Dünya markası olma yolunda; Organizasyonumuzu sürekli Geliştirmek ve Güçlendirmek,
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve bağlılıklarını artıracak politikalar geliştirmek,
  • Astaş Kurum Kültürü ve Bilincinin tüm platformlarda sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Tüm süreçlerimizde toplum ve etik değerlerin farkında olarak ayrımcılık karşıtı ve fırsat eşitliği felsefesini ön planda tutmaktır.

 

Açık Pozisyonlarımız

Genel başvurularınız için cv’ nizi ik@astasalu.com.tr adresine iletebilirsiniz