Astaş Alüminyum olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla:

  • Bilgi varlıklarımızı ve bunlara yönelik riskleri tanımlayıp, riskleri yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve sözleşmesel yükümlülüklere uymayı,
  • Çalışanlarımızın ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın yetkinliklerini artırmayı,
  • Kurulu sistemimizi sürekli iyileştirmek için yenilikleri takip eder mümkün olanları sistemimize entegre etmeyi, ve bilgi güvenliği açısından örnek bir Alüminyum Ekstrüzyon kuruluşu olmayı hedefliyoruz.