Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Alüminyum ekstrüzyon profil üretimi, eloksal ve boya yüzey işlemleri faaliyetlerini gerçekleştirirken;

 • Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve ürünlerimizle ilgili mevzuatlara uymayı,
 • Tesisimizdeki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,
 • Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesi için danışma ve katılımını sağlayacak faaliyetleri yerine getirmeyi,
 • Entegre Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin performansını sürekli arttırmayı,
 • Müşterilerimizin var olma sebebimiz oldugu bilincini kuruluşumuzda yerleştirmeyi ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerini açıkça belirleyerek yerine getirmeyi,
 • Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan hatalarımızı ve sonucundaki etkilerini azaltmak için, risk odaklı yaklaşım ile gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
 • Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,
 • Çevre performansının artırılması ile çevreyi korumaya yönelik sürekli iyileştirmeler yapılacağını,
 • Ürün ve ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafıda kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için sistem kurulacağını,
 • Mümkün olan her alanda sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlanacağını,
 • 2021 yılında stratejik pazarlarda akla ilk gelen Türk alüminyum profil markası olmayı,

Esas olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenecektir.